Životní pojištění

chrání jednotlivce a jeho rodinu před finančními důsledky nejrůznějších životních situací

Co je životní pojištění?

Životní pojištění chrání jednotlivce a jeho rodinu před finančními důsledky nejrůznějších životních situací. Nejdůležitější jsou životní pojištění proti riziku smrti, proti riziku trvalé invalidity či smrti úrazem. Na trhu existují dva základní druhy životních pojištění – rezervotvorné životní pojištění (investiční, kapitálové) a rizikové životní pojištění.

 

Životní pojištění se vyplatí uzavřít co nejdříve, zdravotní jiná rizika totiž po 50 či 55 letech věku rostou, což se odráží i v kalkulacích pojišťoven, nabízejí toto pojištěné. Pojistná částka, kterou musí platit, aby mělo jejich pojištění smysl, se tak s přibývajícím věkem zvyšuje.

 

Před uzavřením životního pojištění by si měl každý důkladně promyslet, co od něj čeká, na co má smysl se pojistit, jaká je optimální pojistná částka a jak velké měsíční pojistné je schopen unést. Důležité je položit si také otázku, zda má životní pojištění sloužit jen ke krytí rizik, nebo má být spojeno se spořením. Tomu odpovídá nabídka pojišťoven, které klientům nabízejí riziková životní pojištění a kombinovaná životní pojištění.

 

Riziková životní pojištění kryjí základní riziko, tedy riziko smrti. Jejich součástí tedy není žádná spořicí složka. Veškeré zaplacené pojistné jde na krytí rizik. Rizikové životní pojištění je vhodné hlavně pro ty, kteří chtějí zabezpečit blízké v případě smrti. Aby byli schopni vyrovnat případné závazky, které po sobě zanechá. Kromě pojištění proti riziku smrti může krýt pojistka i další rizika (úrazu, trvalou invaliditu aj.).

 

Kombinovaná životní pojištění se v podstatě dělí na kapitálové životní pojištění a investiční životní pojištění. První z nich bývá označováno i jako důchodové pojištění, univerzální pojištění, případně pojištění ve prospěch dítěte. Tvoří je pojištění pro případ smrti a dožití. Pojistná částka může, ale nemusí, být v obou případech stejná. Při smrti klienta je vyplacena sjednaná pojistná částka na smrt. Když se klient dožije konce pojistné smlouvy, dostane dohodnutou pojistnou částku na dožití včetně případného podílu na výnosech.

 

Jestliže má uzavřena další připojištění, například kvůli úrazu a něco se mu stane, je mu vyplacena částka, vycházející z podmínek pojistky.

 

Kapitálové životní pojištění by měli využít hlavně ti, kdo chtějí mít kromě pojistné ochrany rizik jistotu, že získají garantovanou částku na dožití.

 

Investiční životní pojištění představuje kombinaci pojištění pro případ smrti pojištěného s možností investovat část pojistného do podílových fondů. Spořicí složka tohoto pojištění může být velmi pohyblivá. Zhodnocení klientových peněz závisí na zvolené investiční strategii, od té konzervativní po agresivní. Poměr mezi penězi, vynakládanými na pojistnou ochranu a zhodnocením finančních prostředků je možné měnit, stejně jako složení vybraných fondů.

 

V případě smrti je pozůstalým vyplacena částka sjednaná pro případ smrti, aktuální hodnota, kterou má na svém účtu, nebo obojí, a to podle dohodnutých podmínek. Při dožití se vyplácí aktuální hodnota naspořených peněz. Pokud dojde k úrazu, nebo jiné pojistné události, pojišťovna mu vyplatí částku, vyplývající z podmínek uzavřené pojistky.

 

Kromě rizika smrti může být součástí životního pojištění pojištění úrazu, pojištění pro případ závažných onemocnění nebo pojištění pro případ invalidity.

 

Optimální pojistná částka pro případ smrti by měla činit dvoj až pětinásobek ročního příjmu klienta. Minimální doporučená délka pojištění s pravidelnými platbami by měla činit 10 let.

 

U některých typů pojištění jsou možné daňové odpočty. K tomu je ale třeba splnit pět kritérií, pojistník musí být i pojištěným, musí mít alespoň pětiletou pojistku, která končí v roce, kdy se dožije 60 let. Pojistka musí krýt riziko smrti nebo dožití a při pevně sjednané pojistné částce pro případ dožití musí být dodrženy limity minimální pojistné částky s ohledem na pojistnou dobu.

 

Po čase je vhodné zvážit, zda životní pojistka, kterou klient uzavřel, dál odpovídá jeho potřebám a možnostem a podle toho ji případně upravit.

Sjednejte si schůzku

Září 2021
Po Út St Čt
3031123
678910
1314151617
2021222324
272829301

Může se Vám také hodit

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění je druh pojištění, který zahrnuje výplatu

Více informací

Povinné ručení vozu

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (nazývané též povinné

Více informací

Cestovní pojištění

Kryje rizika spojená s náhlým onemocněním, úrazem, ztrátou

Více informací

Pojištění domácnosti

Pomůže v situacích, jako je požár, výbuch, úder

Více informací

Čím dříve, tím lépe. Nejčastěji si lidé sjednávají smlouvy o životním pojištění, když jsou věku 30 až 40 let. „Jde o 31 procent lidí z našeho celého kmene. V tomto věku lidé řeší bydlení či pořízení vlastní rodiny. Poprvé si velmi silně uvědomí, že je třeba ochránit příjmy rodiny před rizikem invalidity

Životní pojištění je podporováno státem, který umožňuje daňové úlevy, které se týkají zaplaceného pojistného při splnění podmínek stanovených zákonem. Zákon o daních z příjmů umožňuje odepisovat ze základu daně z příjmů příspěvek na životní pojištění, když maximální odečitatelná částka činí 12.000 Kč ročně. Při uzavření více pojistných smluv platí stále částka dvanáct tisíc. Při odpočtu 12.000 Kč činí roční úspora 1.800 Kč. Od ledna 2017 platí větší daňové výhody. Pokud mají lidé správně nastavenou smlouvu, budou si moci snížit daňový základ až o 24 tisíc korun. Smlouva musí být sjednána na minimálně 5 let a minimálně do 60 let věku. Obsahuje-li pojištění pevnou částku pro případ dožití, musí být její minimální výše 40.000 Kč pro smlouvy na 5 – 15 let a 70.000 kč pro smlouvy nad 15 let. Dále musí být pojištěná osoba plátcem pojištění a plátcem daně z příjmu. Pozor, pokud dojde k předčasnému ukončení smlouvy před 60 rokem věku, je nutné všechny uplatněné úlevy zpětně dodanit a vrátit tak státu.

Smlouvu lze vypovědět bez udání důvodu a to písemnou formou. Výpověď pojistné smlouvy se řídí příslušnými paragrafy občanského zákoníku nebo zákonu o pojistné smlouvě, záleží na tom, kdy pojistná smlouva začala platit. Standardní výpovědní lhůta je 6 týdnů, smlouva pak zanikne k nejbližšímu výročí, buď měsíčnímu nebo ročnímu, záleží na pojistných podmínkách. Pojistnou smlouvu lze ukončit i dohodou, pokud na to pojišťovna přistoupí. Případně může pojistná smlouva zaniknout pro neplacení pojistného. V tomto případě má pojišťovna nárok na pojistné do data zániku pojistné smlouvy.

Potřebujete pomoc?

Jsem makléřka, která Vám připraví pojištění na míru. Na trhu s pojištěním se pohybuji již od roku 2012, proto vám nabízím své zkušenosti

Spolupracující pojištovny