Úrazové pojištění

úrazové pojištění se uplatňuje se při poškození zdraví i v případě smrti způsobené úrazem

Co je úrazové pojištění?

Úrazy se lidem nevyhýbají. Stávají se při sportu, na cestě do školy nebo do práce, při dopravních nehodách i na dovolené. Většina nestojí za řeč, jiné si vyžádají návštěvu lékaře a kratší léčbu, některé však způsobí podstatnou změnu v životě zraněného člověka i jeho blízkých.

 

Vážné úrazy vyžadují dlouhou léčbu a často ještě delší rehabilitaci. Člověk, který se poté vrátí do normálního život bez významnějších následků na zdraví si může gratulovat k velkému štěstí. Zdaleka ne každý takové štěstí v neštěstí má.

 

Ale i méně vážné úrazy bez trvalých následků si mohou vyžádat delší nepřítomnost v zaměstnání, a tím pádem i ztrátu potřebných finančních prostředků pro běžný život. Finanční jistotu v těchto situací nabízí právě úrazové pojištění.

 

Definice úrazu

Úrazové pojištění se vztahuje pouze na úrazy. Úraz je přitom definován jako “neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného nebo neočekávané a nepřerušované působení vysokých či nízkých teplot, plynů, par, elektrického proudu a jedů, kterým bylo pojištěnému způsobeno tělesné poškození zdraví nebo smrt”.

 

Za úraz se nepovažuje nemoci, infarkt, mrtvice, duševní a nervové poruchy. Z pojištění jsou dále vyloučeny úrazy, které byly způsobené úmyslným jednáním, v důsledku požití alkoholu, drog či jiných omamných látek a během trestného činu.

 

Úrazové pojištění nabízí finanční jistotu

Úrazy jsou nejen nepříjemné a bolestivé, ale jsou také častou příčinou dlouhé pracovní neschopnosti trvající několik týdnů, někdy až měsíců. To znamená velkou finanční zátěž, protože plat se po dobu pracovní neschopnosti značně sníží.

 

Pro spoustu lidí je přitom udržení příjmu v určité výši životně důležité. Živí rodinu, děti, splácí půjčky a hypotéku na bydlení. Neplánovaný výpadek příjmu může znamenat ohromný problém. Tomu lze předejít se správným pojištěním. V případě pojistné události úrazové pojištění kompenzuje finanční ztráty vzniklé v důsledku úrazu.

 

Úrazové pojištění – jak a kdy vzniká nárok na plnění

Nárok na pojistné plnění vzniká v případě úrazu, který si vyžádá dlouho léčbu a tedy i dlouho pracovní neschopnost. Přesné lhůty jsou popsány v pojistné smlouvě. Nárok na pojistné plnění vzniká vždy, dojde-li k úrazu s trvalými následky. Pojištěný má nárok na měsíční rentu ve sjednané výši, případně i jednorázové doplňkové plnění. To závisí na obsahu pojistné smlouvy.

 

V průběhu léčby úrazu má pojištěný nárok na odškodné za pobyt v nemocnici (za každý den obdrží stanovenou částku) a po opuštění nemocnice na denní odškodné za každý den až doby, kdy je uznán pracovně schopným. Pojišťovny mívají často určenou maximální dobu, po níž je denní odškodné hrazeno. Většinou to je jeden rok.

 

Z úrazového pojištění mohou být hrazené kosmetické operace, které mají napravit trvalé viditelné tělesné poškození v důsledku úrazu (jizvy, ztráta zubů apod.). Dále bývají hrazeny také náklady na hledání a záchranu pojištěného, jsou-li nutné a nebyly hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. V případě úmrtí následkem úrazu je sjednané pojistné plnění vyplaceno obmyšlené osobě určené v pojistné smlouvě.

Sjednejte si schůzku

Září 2021
Po Út St Čt
3031123
678910
1314151617
2021222324
272829301

Může se Vám také hodit

Životní pojištění

Pro případ pracovní neschopnosti, doby nezbytného léčení úrazu,

Více informací

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti kryje škody na vybavení domácnosti a

Více informací

Pojištění podnikání – Cashbot

Faktury za vašimi odběrateli, vratky DPH nebo dotace,

Více informací

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti nás obecně chrání před škodami, které

Více informací

Úrazové pojištění si může sjednat úplně každý, kdo chce pokrýt nečekaná rizika. Pojistit se tak může jednotlivec, rodina i skupina osob (ve firmě, skupina dětí, zájmové organizace).

Toto pojištění se doporučuje těm, kdo chtějí zabezpečit sebe a své blízké v případě úrazu a následků z něho plynoucích. Také je vhodné pro ty, kdo chtějí odlehčit a pomoci svým blízkým v případě své smrti následkem úrazu.

Hlavním cílem úrazového pojištění je krytí zdravotních rizik. Obecně vám vysvětlíme, jaká rizika by mělo toto pojištění krýt, ale pamatujte, že nejdůležitější je úrazové pojištění nastavit správně tak, aby opravdu pokrývalo všechna možná nebezpečí.

Úrazové pojištění pokrývá následující rizika:

  • Léčení úrazu (denní odškodné)
  • Výdaje za pobyt v nemocnici následkem úrazu
  • Přechodné následky úrazu
  • Trvalé následky úrazu
  • Invaliditu způsobenou úrazem
  • Smrt následkem úrazu

Nejenže by mělo úrazové pojištění krýt rizika, ale jeho další a podstatnou funkcí je udržet současný životní standard pojištěného. V případě trvalých a vážných následků se jedná také o zajištění prostředků pro kvalitní léčbu.

Plnění pojišťovna vyplácí většinou až po ukončení šetření pojistné události. V případě trvalých následků či invalidity dostává pojištěnec zpravidla vyšší plnění. Na výplatu pojistného můžete u některých pojišťoven čekat i několik měsíců, protože se často čeká na výši trvalých následků.

Pokud ukončíte úrazové pojištění, nedostanete žádné pojistné plnění. Tento druh pojištění není sestaven tak, aby zhodnocoval finanční prostředky.

Konkrétní pojistná smlouva vždy závisí na daném pojistníkovi. Je ovlivněna mnoha faktory, a to nejen věkem, zaměstnáním, pohlavím, závazky, příjmy nebo výdaji, ale také zejména představou samotného klienta. Ten musí sám vědět, jaká rizika se v jeho životě mohou objevit, jakou má o pojištění představu, a jaké krytí bude v případě úrazu potřebovat.

Potřebujete pomoc?

Jsem makléřka, která Vám připraví pojištění na míru. Na trhu s pojištěním se pohybuji již od roku 2012, proto vám nabízím své zkušenosti

Spolupracující pojištovny