Pojištění odpovědnosti

je to velice praktické pojištění, které kryje všechny škody, které někomu způsobíte svou činností, nebo provozem svého majetku

Co je pojištění odpovědnosti?

Chybovat je lidské. Platit za chyby ale nemusíte, když se pojistíte. Pojištění odpovědnosti za vás hradí újmy, které způsobíte někomu jinému.

 

Typy pojištění odpovědnosti, které pojišťovny nabízejí:

 

 • Pojištění občanské odpovědnosti za škodu
 • Pojištění odpovědnosti zaměstnance – “pojištění na blbost”
 • Pojištění provozní a profesní odpovědnosti za škodu
 • Pro firmy: pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody

 

Pojištění občanské odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu je velice praktickým pojištěním, které kryje všechny škody, které někomu způsobíte svou činností, nebo provozem svého majetku. Takových situací se může stát velmi mnoho, a jejich hrazení může být velmi velmi nákladné.

Tak například: vytopíte souseda, na Vašem namrzlém chodníku si někdo zlomí nohu, porazíte na kole člověka, který se zraní, shodíte v obchodě drahý výrobek, který se rozbije, Váš pes někoho pokouše, dítě rozbije sousedům okno a tak dále. Situací, které se takto mohou “poštěstit” je nespočet a pokud nejste pojištěni, vždy musíte způsobenou škodu nahradit. Toto pojištění se vztahuje se i na ostatní členy domácnosti!

 

CO VŠECHNO POJIŠŤOVNA UHRADÍ?

 • Škody vzniklé jinému na životě nebo zdraví
 • Škody vzniklé poškozením či zničením věci
 • Náhradu některých nákladů případného soudního řízení
 • Neomezený počet škod za rok

 

PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ VHODNÉ?

Pojištění odpovědnosti občanů za škodu se vztahuje nejen na škody, které způsobíte vlastní činností, ale také na škody způsobené provozem Vašeho majetku, činností dalších členů Vaší domácnosti, či aktivitou Vašeho domácího zvířete. Toto pojištění Vám pomůže v případě, že způsobíte škodu, za kterou podle zákona odpovídáte a dotčená osoba nebo subjekt si klade oprávněné nároky na náhradu. Stejně tak se ale chráníte před nároky na náhradu škody v případě, že na Vás budou vzneseny neoprávněně.


 

Pojištění odpovědnosti zaměstnance – “pojištění na blbost”

Toto pojištění kryje škody, které způsobíte svému zaměstnavateli při plnění svých pracovních povinností ať už nedopatřením, nebo porušením pracovních povinností. Pokud Vaším zaviněním dojde ke vzniku škody, je Váš zaměstnavatel oprávněn žádat po Vás náhradu, která se může vyšplhat až do výše 4,5 násobku Vašeho platu v případě neúmyslného zavinění.

 

Pokud však máte takzvané “pojištění na blbost” uzavřené, pojišťovna za Vás tuto případnou škodu uhradí! Takovýchto škod se Vám v zaměstnání může stát mnoho, například můžete rozbít drahou pomůcku, nabourat služební auto, způsobit svou chybou finanční ztrátu svému podniku atd.

 

JAKÉ JSOU PŘEDPOKLADY ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU?

 • porušení právní povinností na straně zaměstnance
 • vznik škody vyčíslitelné v penězích (týká se jak škod hmotných, tak škod na zdraví)
 • přímá souvislost mezi porušením povinností zaměstnance a vznikem škody
 • zavinění na straně zaměstnance – úmysl nebo nedbalost

 

PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ VHODNÉ?

Vhodné zvláště pro zaměstnance, kterým jsou svěřeny odpovědné práce, které s sebou přináší i možné riziko škod. Pro ty, jež obsluhují, nebo jim jsou k práci svěřovány či zapůjčovány drahé přístroje. Každému, kdo má se svým zaměstnavatelem uzavřenou písemnou dohodu o hmotné odpovědnosti. Ale hodit se může obecně VŠEM ZAMĚSTNANCŮM podle zákoníku práce, protože škodu může velmi snadno způsobit každý.


 

Pojištění provozní a profesní odpovědnosti za škodu

Pojištění provozní a profesní odpovědnosti je pojištěním proti finančním dopadům profesní chyby, která může způsobit škodu třetí osobě. Je vhodné pro všechny, kteří vykonávají činnost nebo profesi s vysokou mírou zodpovědnosti, za majetek, zdraví, či dokonce život dalších osob. Povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu povolání v řadě případů ukládá jednotlivým profesím legislativa.

 

 • Proti finančním dopadům profesní chyby
 • Kryje jak hmotné škody, tak i škody na zdraví
 • Možnost nastavení výše spoluúčasti a limitů

 

PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ VHODNÉ?

Pojištění profesní odpovědnosti je vhodné pro profese, u kterých zákon ukládá povinnost toto pojištění sjednat, a dále u některých dalších vybraných profesí. Příkladem jsou lékaři, účetní, projektanti, architekti, advokáti, notáři, tlumočníci, soudní znalci, daňoví poradci, pojišťovací zprostředkovatelé, samostatní likvidátoři pojistných událostí a mnoho dalších.


 

Pro firmy: pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání se vztahuje na obecnou odpovědnost za škodu způsobenou z nedbalosti, popř. i na odpovědnost za škodu na svěřených věcech. Chrání především zaměstnance před finančními důsledky odpovědnosti za škodu. Současně pomáhá zaměstnavatelům efektivním způsobem uplatňovat proti zaměstnancům právo na náhradu škody.

Sjednejte si schůzku

Září 2021
Po Út St Čt
3031123
678910
1314151617
2021222324
272829301

Může se Vám také hodit

Životní pojištění

Pro případ pracovní neschopnosti, doby nezbytného léčení úrazu,

Více informací

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti kryje škody na vybavení domácnosti a

Více informací

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění je druh pojištění, který zahrnuje výplatu

Více informací

Povinné ručení vozu

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (nazývané též povinné

Více informací

Limit pojistného krytí je maximální částka, kterou pojišťovna vyplatí.

Ano. Výši spoluúčasti si sami zvolíte, a to při sjednání pojistné smlouvy.

Vzniklou škodu můžete nahlásit osobně, písemně, telefonicky, on-line nebo prostřednictvím aplikace. Pokud jste zvolili pojištění odpovědnosti zaměstnance u ČSOB Pojišťovny, které nabízí Frenkee, pak si před samotným hlášením škody připravte číslo pojistné smlouvy, datum, čas a místo pojistné události, identifikační údaje pojištěného (jméno a bydliště / název firmy a IČ, kde pracujete), identifikační údaje poškozeného a informace o průběhu pojistné události a odhad předpokládané výše škoda na zdraví a majetku.

Obvykle po celé Evropě a v Turecku, u některých pojišťoven lze získat levnější pojistku na blbost jen po ČR. Dražší pojistky platí na celý svět, obvykle bez Severní Ameriky.

Co opravdu nikdy nekryje pojistka na blbost?

 • Škody. které způsobí členové domácnosti sobě navzájem.
 • Škody, které způsobíte úmyslně nebo z hrubé nedbalosti
 • Škody způsobené mimo území ČR nebo Evropy.
 • Škody vzniklé pod vlivem alkoholu nebo jiných drog.

 

Případy, kdy byste mohli být na vážkách

  • Z pojistky na blbost se obvykle nevyplácí škody způsobené motorovými vozidly, na které potřebujete řidičák.
  • Pojišťovna za vás neuhradí ani pokuty, i když třeba vznikly vlastní blbostí 🙂
  • Škody způsobené profesionálním sportem nebo při organizovaných soutěžích (i pro veřejnost) bývají také ve výlukách.
  • Neproplácí se škody způsobené při myslivosti, střelnými zbraněmi nebo výbušninami.
  • Tzv. vám uletí včely. I když je chováte pro radost, včely jsou ve výlukách z pojištění odpovědnosti z občanského života, i když jsou to vaši mazlíčci.
  • Hospodářské zvíře uteče na pole souseda a tam spase jeho úrodu. Tento případ je také bohužel ve výlukách. Kdyby koza někoho pokousala nebo kopla, pojistka na blbost by platila - ve výlukách jsou ovšem škody na loukách, stromech, zahradních, polních a lesních kulturách způsobené pasoucími se zvířaty.
  • Některé pojišťovny vůbec nekryjí ekologické škody, některé zase ano.
  • Většina pojišťoven také nepojišťuje škody způsobené drony, modely letadel na ovládání a dalšími bezpilotními prostředky.
  • Ve výlukách jsou i věci zapůjčené bez písemné smlouvy, tzv. na dobré slovo.
  •  

 

 

Potřebujete pomoc?

Jsem makléřka, která Vám připraví pojištění na míru. Na trhu s pojištěním se pohybuji již od roku 2012, proto vám nabízím své zkušenosti

Spolupracující pojištovny