Likvidace škod

s nejlepšími výsledky pro vás

Co je likvidace škod?

Zlikvidovat pojistnou událost není jen tak, na jedné straně pojišťovna, na straně druhé poškozený. Oba mají svoji pravdu, své požadavky a očekávání. Svou roli hrají i emoce. Aby každý klient obdržel to, na co má právo, tak mu v komunikaci a v samotném procesu likvidace můžu pomoci.

Jak Vám můžu pomoci?

 • Ráda Vám pomůžu při řešení VEŠKERÝCH pojistných událostí, tedy i v případě pojištění sjednaného před zahájením vzájemné spolupráce
 • Vaši škodní událost důsledně analyzuji, doporučím vhodný další postup
 • Pomohu Vám oznámit vznik škody
 • Provedeme vlastní dokumentaci škod
 • V případě potřeby zajistím vypracování odborných znaleckých posudků
 • Postup likvidace sleduji a o průběhu likvidace škody Vás pravidelně informuji
 • Velmi vážné likvidace škod u dopravních nehod (Při dopravní nehodě dochází k majetkové škodě na dopravním prostředku a dalších věcech, který měl poškozený u sebe. Mezi základní nároky patří bolestné, účelně vynaložené náklady spojené s léčením, odškodnění ztížení společenského uplatnění, ztráta výdělku po dobu pracovní neschopnosti a ztráta na důchodu)
 • Nároky za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemoci z povolání (Za pracovní úraz je třeba považovat každý úraz při výkonu povolání nebo v přímé souvislosti s výkonem zaměstnání)

 

Spektrum pojistných smluv je velmi široké. Jsem připravena řešit neplnění z:

 • životního pojištění
 • havarijního pojištění
 • povinného ručení
 • pojištění nemovitosti a domácnosti
 • pojištění odpovědnosti za škodu z běžného občanského života
 • pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance
 • cestovního pojištění

Sjednejte si schůzku

Září 2021
Po Út St Čt
3031123
678910
1314151617
2021222324
272829301

Může se Vám také hodit

Pojištění nemovitosti

Pomůže Vám v situacích, jako je požár, výbuch,

Více informací

Správa pojištění

Správa pojištění je činnost směřující k zabezpečení trvání

Více informací

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti kryje škody na vybavení domácnosti a

Více informací

Lividace škod

Zlikvidovat pojistnou událost není jen tak, na jedné

Více informací

Doporučujeme klientům základní postup při zjištění škody:

 1. Pořiďte důkladnou fotodokumentaci vzniklé škody (příčina, celkový pohled, detaily poškození, případně videozáznam).
 2. U škod způsobených požárem přivolejte HZS. Jedná se o povinnost vyplývající ze zákona č. 133/1985 o požární ochraně, kdy jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinny bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají.
 3. Při podezření z protiprávního jednání (přestupek, trestný čin) přivolejte Policii ČR (odcizení, loupež, vandalismus, náraz vozidla).
 4. Zabraňte zvětšení rozsahu škody.
 5. Co nejdříve oznamte škodu svému makléři.

Bohužel se stále setkáváme s nedostatečnou nebo dokonce chybějící fotodokumentací nebo pozdním hlášením škod. Tím se dostáváme už na začátku procesu likvidace škody do nevýhodného postavení vůči pojistiteli. Pozdní hlášení škod a nedostatečné prokázání rozsahu vzniklé škody může vést ke snížení pojistného plnění.

Makléř zastupuje klienta před pojistitelem. Poskytuje veškerý servis spojený s likvidací škody, koordinuje postup při likvidaci tak, aby výsledek byl co nejuspokojivější. Makléř komunikuje podle situace se znalci, s opravci i s poškozenými. 

Potřebujete pomoc?

Jsem makléřka, která Vám připraví pojištění na míru. Na trhu s pojištěním se pohybuji již od roku 2012, proto vám nabízím své zkušenosti

Spolupracující pojištovny