Likvidace škod

s nejlepšími výsledky pro vás

Co je likvidace škod?

Zlikvidovat pojistnou událost není jen tak, na jedné straně pojišťovna, na straně druhé poškozený. Oba mají svoji pravdu, své požadavky a očekávání. Svou roli hrají i emoce. Aby každý klient obdržel to, na co má právo, tak mu v komunikaci a v samotném procesu likvidace můžu pomoci.

Jak Vám můžu pomoci?

 • Ráda Vám pomůžu při řešení VEŠKERÝCH pojistných událostí, tedy i v případě pojištění sjednaného před zahájením vzájemné spolupráce
 • Vaši škodní událost důsledně analyzuji, doporučím vhodný další postup
 • Pomohu Vám oznámit vznik škody
 • Provedeme vlastní dokumentaci škod
 • V případě potřeby zajistím vypracování odborných znaleckých posudků
 • Postup likvidace sleduji a o průběhu likvidace škody Vás pravidelně informuji
 • Velmi vážné likvidace škod u dopravních nehod (Při dopravní nehodě dochází k majetkové škodě na dopravním prostředku a dalších věcech, který měl poškozený u sebe. Mezi základní nároky patří bolestné, účelně vynaložené náklady spojené s léčením, odškodnění ztížení společenského uplatnění, ztráta výdělku po dobu pracovní neschopnosti a ztráta na důchodu)
 • Nároky za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemoci z povolání (Za pracovní úraz je třeba považovat každý úraz při výkonu povolání nebo v přímé souvislosti s výkonem zaměstnání)

 

Spektrum pojistných smluv je velmi široké. Jsem připravena řešit neplnění z:

 • životního pojištění
 • havarijního pojištění
 • povinného ručení
 • pojištění nemovitosti a domácnosti
 • pojištění odpovědnosti za škodu z běžného občanského života
 • pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance
 • cestovního pojištění

Sjednejte si schůzku

Červen 2021
Po Út St Čt
311234
7891011
1415161718
2122232425
28293012

Může se Vám také hodit

Pojištění nemovitosti

Aliquam posuere gravida wolf moon retro. Hella ironic

Více informací

Správa pojištění

Aliquam posuere gravida wolf moon retro. Hella ironic

Více informací

Pojištění domácnosti

Aliquam posuere gravida wolf moon retro. Hella ironic

Více informací

Lividace škod

Aliquam posuere gravida wolf moon retro. Hella ironic

Více informací

Doporučujeme klientům základní postup při zjištění škody:

 1. Pořiďte důkladnou fotodokumentaci vzniklé škody (příčina, celkový pohled, detaily poškození, případně videozáznam).
 2. U škod způsobených požárem přivolejte HZS. Jedná se o povinnost vyplývající ze zákona č. 133/1985 o požární ochraně, kdy jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinny bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají.
 3. Při podezření z protiprávního jednání (přestupek, trestný čin) přivolejte Policii ČR (odcizení, loupež, vandalismus, náraz vozidla).
 4. Zabraňte zvětšení rozsahu škody.
 5. Co nejdříve oznamte škodu svému makléři.

Bohužel se stále setkáváme s nedostatečnou nebo dokonce chybějící fotodokumentací nebo pozdním hlášením škod. Tím se dostáváme už na začátku procesu likvidace škody do nevýhodného postavení vůči pojistiteli. Pozdní hlášení škod a nedostatečné prokázání rozsahu vzniklé škody může vést ke snížení pojistného plnění.

Makléř zastupuje klienta před pojistitelem. Poskytuje veškerý servis spojený s likvidací škody, koordinuje postup při likvidaci tak, aby výsledek byl co nejuspokojivější. Makléř komunikuje podle situace se znalci, s opravci i s poškozenými. 

Potřebujete pomoc?

Jsem makléřka, která Vám připraví pojištění na míru. Na trhu s pojištěním se pohybuji již od roku 2012, proto vám nabízím své zkušenosti

Spolupracující pojištovny