Zásady investorské

1. Myslete dlouhodobě

2. Peníze v bance málokdy vítězí

3. Základ úspěchu je diverzifikace

4. Zůstaňte zainvestovaný dle plánu

5. Dlouhodobé investice využívají sílu složeného úročení a dividend

6. Emoce a rekce na poklesy držte na uzdě

7. Kolísání je normální

Studie ukazují rozbor:

1. Lidé se zbytečně zadlužují, na mnoho věcí se dá v průběhu roku naspoří .Je užitečné si spoření rozfázovat na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé spoření

Lidé jsou nedostatečně připraveni na odchod do důchodu je správné začít investovat před 30. rokem věku a využít sílu složeného úročení, nemusí se odkládat velká částka. Začít se může od 500,- Kč měsíčně

2. Lidé si často myslí, že hotovost (či bankovní vklad) je bezpečný přístav v neklidných dobách. Dnes pokračující éra ultra-nízkých úrokových sazeb jasně ukazuje, že generovaný příjem z hotovosti nepokrývá ani inflaci. Hotovost – vytváříme likvidní rezervy (pro nečekané výdaje, případně využití pro atraktivní investiční příležitosti)

3. Posledních 18 let nám potvrdilo, že diverzifikace funguje a má svou důležitou roli při stavbě portfolia. Smíšené portfolio z různých tříd aktiv přineslo výnos v dobách nestability, bouřlivého vývoje trhů, mnoha přírodních katastrof, četných geopolitických konfliktů a dvou hlavních propadů trhu. I v těchto dobách byla hotovost nejhorší investicí. Diverzifikace je měnová, regionální, sektorová, podle tržní kapitalizace firem atd.

4. Dobré věci přicházejí k těm, kteří čekají, pro investory, kteří mají osobní plán to platí dvojnásobně. Na krátkém období se mohou vyvíjet trhy špatně den, týden, měsíc dokonce i rok. Historie však potvrzuje, že na dlouhém období přicházejí pouze pozitivní období

5. Obrovský efekt složeného úročení společně s reinvestováním dividend. Pokud bychom dividendy nereinvestovaly. Složené úročení může spolu s růstem akciového trhu proměnit obyčejného člověka v boháče. Albert Eistein ho nazval osmým dive světa

6. Každý rok najdeme poklesy na trzích. Když jsou trhy rozbouřené je zapotřebí se dívat dopředu a mýt plán a poradce

7. Kolísání je normální  – nenechte se vyvést z míry. Když jsou trhy rozbouřené je zapotřebí se dívat dopředu a mýt plán a rádce, o kterého se můžete opřít