Cestovní pojištění

je to velice praktické pojištění, které kryje všechny škody, které někomu způsobíte svou činností, nebo provozem svého majetku

Co je cestovní pojištění?

Cestovní pojištění vám pomůže při zdravotních problémech či úrazech při cestách v zahraničí či po ČR. Umožní vám cestovat za odpočinkem nebo za prací po celém světě s pocitem klidu. Když se při cestách dostanete do problémů, nezůstanete bez pomoci.

Základem cestovního pojištění do zahraničí je úhrada léčebných výloh včetně potřebného zajištění na místě v případě potřeby lékařské pomoci v zahraničí.

 

Do léčebných výloh obvykle spadá: 

 • přeprava pojištěného z místa úrazu nebo onemocnění do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení, přivolání lékaře
 • nezbytné vyšetření
 • pobyt v nemocnici (hospitalizace) na standardním pokoji
 • nezbytné, nevyhnutelné a účelně vynaložené náklady na léčení či ošetření
 • léky předepsané lékařem
 • základní ošetření zubním lékařem při akutních bolestivých stavech zubů
 • repatriace (transport zpět do ČR domů) v případě vážného zranění na další léčení či úmrtí pojištěného

 

Cestovní pojištění má několik druhů – turistické, pracovní, studijní pobyty, au-pair a další. Jednotlivé druhy mají stanoveny různě vysoké pojistné částky jako horní limit plnění. K dispozici jsou také rodinné balíčky, které výhodně pojistí celou rodinu na opakované výjezdy do zahraničí.

 

Pojištění může být buď krátkodobé (pevně stanovený termín) nebo dlouhodobé – jedná se o celoroční cestovní pojištění pro opakované výjezdy. Vyplatí se v případě, že jezdíte do zahraničí často.

K dispozici jsou také výhodné rodinné balíčky.

 

Vhodné pro dovolenou či služební cestu po ČR – zahrnuje úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti a zavazadel.

 

K dispozici jsou následující připojištění:

 • úrazové pojištění
 • pojištění odpovědnosti za újmu
 • pojištění zavazadel
 • pojištění zpoždění zavazadel
 • pojištění zpoždění letu
 • pojištění nevyužití dovolené
 • pojištění únosu letadla
 • pojištění storna zájezdu
 • připojištění chronických onemocnění
 • pojištění nákladů veterinární léčby
 • připojištění technické asistence vozidla

 

 

Pokud cestujete do více zemí v rámci jedné smlouvy, uveďte při sjednání pojištění nejvzdálenější zemi (stát), do které budete cestovat nebo stát, ve kterém budete pobývat nejdelší dobu. Územní platnost pojištění je obvykle celá Evropa nebo celý svět včetně USA.

Sjednejte si schůzku

Říjen 2021
Po Út St Čt
272829301
45678
1112131415
1819202122
2526272829

Může se Vám také hodit

Životní pojištění

Pro případ pracovní neschopnosti, doby nezbytného léčení úrazu,

Více informací

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění je druh pojištění, který zahrnuje výplatu

Více informací

Cestovní pojištění

Kryje rizika spojená s náhlým onemocněním, úrazem, ztrátou

Více informací

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti nás obecně chrání před škodami, které

Více informací

Ve výlukách u většiny pojišťoven najdete např.: škody způsobené zapůjčenými vozidly, fotoaparáty, notebooky, apod.

Na základě mezistátních dohod je českým občanům poskytnuta v partnerských státech nutná a neodkladná zdravotní péče, kterou pak hradí domovská zdravotní pojišťovna. Mohou, ale vzniknout vícenáklady, které si pak náš občan hradí sám (např. spoluúčast). Z těchto důvodů je skutečně praktické cestovní pojištění sjednat. Z tohoto pojištění bude při pojistné události hrazena lékařská péče, převoz do nemocnice, léky, pobyt v nemocnici a také v případě potřeby převoz zpět do ČR. Součástí pojištění je také přivolání rodinného příslušníka, pokud pojištěná osoba zůstane v zahraničí ze závažných důvodů bez doprovodu blízké osoby. Cestovní pojištění dává možnost využít asistečních služeb, které jsou prospěšné například při kontaktu se zdravotníky v zahraničí a při vyřizování všech potřebných záležitostí při onemocnění nebo úrazu.

V základu cestovního pojištění, tedy pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb, není žádná spoluúčast definována. Toto pojištění se sjednává bez spoluúčasti. V rámci cestovního pojištění můžete spoluúčast nalézt pouze u některých druhů připojištění, které lze k základnímu pojištění sjednat. Jedná se například o pojištění storno cesty, zde je spoluúčast obvykle 10 - 20 %. U některých pojišťoven je pak spoluúčast nastavena i u pojištění odpovědnosti nebo zavazadel. Konkrétní podmínky máte vždy uvedeny v pojistné smlouvě, případně pojistných podmínkách, které jsou nedílnou součástí smlouvy.

Pojďme si společně nejdříve upřesnit, jak pojišťovny vysvětlují pojem úraz. Úraz je neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt.

Úrazové pojištění se sjednává jako neživotní obnosové pojištění a sjednává se pro případ trvalých následků a smrti následkem úrazu. Pojistnou událostí je, jak již víme, úraz pojištěného, ke kterému došlo nezávisle na vůli pojištěného během trvání úrazového pojištění a bylo způsobeno neočekávaným a náhlým působením zevních sil nebo vlastní tělesné síly. Za úraz se považují také újmy na zdraví, případně smrt, které byly pojištěnému způsobeny:

 1. chorobou, která vznikla výlučně následkem úrazu;
 2. místním hnisáním po vniknutí choroboplodných zárodků do otevřené rány způsobené úrazem nebo nákazou tetanem při úrazu;
 3. diagnostickými, léčebnými a preventivními zákroky vykonanými s cílem léčit následky úrazu;
 4. tonutím, utonutím;
 5. zvýšením svalové síly vyvinuté na končetiny nebo páteř, následkem kterého dojde k vymknutí kloubu nebo k přetržení nebo natržení svalů, šlach, vazů nebo pouzder;
 6. elektrickým proudem nebo úderem blesku.

Nyní víme, na co se úrazové pojištění vztahuje. Každá pojišťovna však v rámci svých pojistných podmínek také stanovuje výluky z pojištění úrazu, tedy situace, na které se úrazové pojištění nevztahuje a ona tak není povinna poskytnout pojistné plnění. Úrazové pojištění není platné například při zhoršení následků úrazu z důvodu úmyslného nebo vědomého nevyhledání zdravotní péče pojištěným nebo vědomého nerespektování rad a doporučení lékaře, pokud pojištěný prodělal úraz již před počátkem platnosti pojištění a trpí v současné době jeho následky. Ve výlukách většinou bývají také situace, ve kterých dojde ke vzniku a zhoršení břišní nebo tříselné kýly libovolného druhu, při vzniku infekčních chorob, i pokud byly přeneseny zraněním nebo například při vzniku následků diagnostických, kosmetických, estetických a jiných léčebných či preventivních zákroků, které nebyly vykonány s cílem léčit následky úrazu. Toto je jen úzký výčet výluk, které bývají stanoveny. Než si své cestovní pojištění s připojištěním úrazu sjednáte, seznamte se konkrétními podmínkami v pojistných podmínkách vybraného produktu.

Potřebujete pomoc?

Jsem makléřka, která Vám připraví pojištění na míru. Na trhu s pojištěním se pohybuji již od roku 2012, proto vám nabízím své zkušenosti

Spolupracující pojištovny