JSEM CELOŽIVOTNÍM PARTNEREM MÝCH KLIENTŮ, RODIN I PODNIKATELŮ ZA VŠECH OKOLNOSTÍ, PŘI BUDOVÁNÍ JEJICH MAJETKU A JEHO OCHRANĚ

Dovolím si říci, že finance jsou mým životem. Má profesní minulost je od roku 1999.

Nejprve v bankovnictví, pak v pojišťovnictví i v investicích. Jsem držitelka všech povinných certifikátů a licencí určených ČNB. Pravidelně absolvuji doškolování v pojišťovnictví, bankovnictví i v oblasti investic.

Klientům se starám o ochranu majetku, pořízení vlastního bydlení i s cílem dosažení desítky milionů korun pro jejich finanční nezávislost v budoucnu.

Modelování řešení investic probíhá pomocí moderní, přesné a interaktivních investiční platformy, dává všem možnost vidět potenciální výsledek. Základem návrhu řešení je stav budoucího majetku a následných pasivních příjmů.

NAĎA KUTILOVÁ

Finanční poradce

Naďa Kutilová

Makléřka

Chcete se o mě dozvědět více? podívejte se zde…

Pomáháme chránit Vás a vaše blízké

Namátkou z našich služeb, které poskytujeme. Ke každému přistupujeme individuálně, proto neváhejte a kontaktujte nás

certifikace

V rámci naší praxe průběžně procházíme certifikací na všechny potřebné obory naší činnosti, zde uvádíme naše nejdůležitější certifikáty:

EUCS

Pokročilé vzdělání a odbornost v oblasti právní ochrany klienta

Nejnovější certifikací je pokročilé vzdělání a odbornost v oblasti právní ochrany klienta při zajišťování pojistného plnění.

Investice

Zkouška podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Nové odborné zkoušky jsou definovány novelou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) a Vyhláškou č. 319/2017 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu. Od 3. 1. 2020 není možné vykonávat poskytování a zprostředkování bez této zkoušky.

Úvěry

Zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru

Zákon o spotřebitelském úvěru definuje povinnost poskytovatelů a zprostředkovatelů zajistit a prokázat odbornou způsobilost všech osob, které se podílejí na poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru. Od 1. 12. 2018 není možné vykonávat poskytování a zprostředkování bez této zkoušky.

Pojištění

Zkouška podle zákona o distribuci pojištění a zajištění

Zkouška odborné způsobilosti definovaná zákonem 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění. Zkoušku je nutné složit do 1. 12. 2020.

Penzijní produkty

Zkouška pro penzijní produkty

Aktuální akreditovaná zkouška odborné způsobilosti pro distribuci produktů III. pilíře (doplňkové penzijní spoření). Složením této akreditované profesní zkoušky splňujeme požadavky na odbornou způsobilost dle Zákona č. 427/2011 Sb.