Pojištění podnikatelských rizik

pojištění pro podnikatele - pro fyzické nebo právnické osoby mající své identifikační číslo

Co je pojištění podnikatelských rizik?

Pojištění obecné odpovědnosti podnikatele, právnických osob, firem a společností, pojištění podnikatelských rizik. Toto pojištění kryje rizika způsobená při práci zaměstnavatele a jeho zaměstnanců na majetku nebo zdraví třetích osob. Podnikatel tímto krytím získává ochranu před nečekanými nepříznivými následky způsobených škod, nahrazení škody či újmy na majetku nebo na zdraví.

Dále toto pojištění kryje rizika úhrady zachraňovacích nákladů, právní pomoci při řešení škodných událostí. Pojištění odpovědnosti lze kombinovat i s krytím rizika způsobenou vadným výrobkem, krytí rizik spojené v souvislosti s poskytovanými službami, regresivní náklady zdravotních pojištění nebo dávek nemocenského pojištění třetích osob.

Krytí rizik lze u podnikatelů rozdělit na obecnou odpovědnost, jakož to základní pojistku každé společnosti. (U stavebních firem jsou nejčastějšími škody proražené inženýrského sítě, prokopnuté vedení, nabourání nebo naboření stavebních součástí, elektrických rozvoden, poškození jiných majetkových věcí třetích osob). Pojištění lze sjednat i pro pojištění odpovědnosti vadou výrobku. (např. špatně provedené plastové okno, prasklý rám, následné škody atp.) Do pojištění lze zahrnout i pojištění statutárních orgánů SVJ nebo družstev.

V základním krytí se nejčastěji podnikatelé pojišťují na svou odpovědnost, ale také svůj majetek, který je veden v účetnictví. Pojištění majetku společností je rovněž nedílnou součástí každé správně nastavené pojistky. Toto pojištění kryje rizika živelná (požár, výbuch, blesk, pád letadla), ale lze také využít dalších připojištění (záplavy, povodně, vichřice, pád předmětů, náraz vozidla, kouř, voda z vodovodního potrubí, zkrat a přepětí, jakákoliv příčina na poškození skel, odcizení, krádež, vloupáním.

Zajímavým doplňkovým připojištěním je také pojištění přepravovaných věcí, neboli věci během silniční přepravy. Kryty jsou jak pro případ živelních událostí, havárie vozidla, tak odcizení věcí z vozidla. Klient si může určit portfolio krytých rizik.

K dalšímu častému připojištění je tzv. pojištění strojů. Jedná se o pojistku, která kryje riziko vzniklé na strojích nebo strojních zařízeních (nejčastěji stacionárních). Především se jedná o rizika selháním měření nebo zabezpečení, nesprávnou obsluhou nebo nepozorností, mrazem, chybou konstrukce, přetlakem páry, plynu, kapaliny, pádem pojištěného předmětu, zkratem nebo přepětím, dopravní nebohou nebo střetem, vniknutím předmětu.

Pojištění elektronických zařízení patří do další škály připojištění. Krytí rizik se týká možné ztráty vzniklé na elektronických zařízeních, způsobené chybou konstrukce, selháním měřících zařízení, pádem pojištěného předmětu, nesprávnou obsluhou, přepětí, indukcí, zkratem, úmyslným poškozením.

U podnikatelů a zvláště stavebních firem se často setkáváme také s tzv. stavebně – montážním pojištěním a to na všechna rizika. A o co se vlastně jedná a co tato pojistka kryje? Představte si všechny věci, které stavební firma doveze na stavbu a jsou součástí stavební činnosti, montážních a technologických postupů na stavbě. Větší část rizik jdou krýt. Podnikatelé mají na výběr ze dvou variant pojištění. Buďto si budou každou „prováděnou stavbu“ pojišťovat zvlášť (na odpovědnost, majetek který tam přivezou atp.) nebo na základě svého obratu a příjmů společnosti určí jednu pojistku, která je kryje po celý rok (toto je nejčastější typ pojištění). U stavebně montážního pojištění mohou být škody způsobené požárem, výbuchem, úderem blesku, záplavou, povodní, pádem stromu, pádem pojištěné věci, vodovodní škody, neodborné zacházení, nesprávná obsluha, nepozornosti, nešikovnosti, vandalismus.

Krytím do připojištění i lze zahrnout tzv. pojištění živelního přerušení provozu. Minimalizují se tím ztráty způsobené přerušením provozu v důsledku požáru, výbuchu, vichřice, krupobití, vodovodních škody, hašením, bouráním, odcizením nebo vandalismem.

 

Specifická pojištění

Kromě základních druhů pojištění, která může využít většina firem, existují i velmi specifická pojištění, která jsou často určena poměrně úzké skupině podnikatelů v závislosti na typu jejich činnosti. Pojistit si tak můžete například odpovědnost za škodu způsobenou při plnění pracovních úkolů zaměstnanci, únik a ztrátu dat, ale třeba i jednu jedinou důležitou zásilku, jejíž poškození během přepravy by vám způsobilo vysoké škody. Podívejte se na kompletní přehled všech typů pojištění které je možné uzavřít:

 • Pojištění majetku
 • Pojištění přerušení provozu
 • Pojištění obecné odpovědnosti podnikatelů a právnických osob
 • Pojištění profesní odpovědnosti
 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárního nebo jiného orgánu společnosti
 • Odpovědnost silničního nákladního dopravce
 • Pojištění úpadku CA
 • Pojištění úpadku agentury práce
 • Hromadné pojištění zaměstnanců
 • Pojištění kybernetických rizik
 • Stavebně montážní pojištění
 • Pojištění plavidel
 • Odpovědnost poskytovatelů zdravotních služeb
 • Přerušení provozu nezávislých činností
 • Odpovědnost zastupitelů
 • Odpovědnost silničního dopravce
 • Jednorázové pojištění zásilek
 • Odpovědnost členů orgánů SVJ a BD

Sjednejte si schůzku

Září 2021
Po Út St Čt
3031123
678910
1314151617
2021222324
272829301

Může se Vám také hodit

Pojištění podnikání – Cashbot

Faktury za vašimi odběrateli, vratky DPH nebo dotace,

Více informací

Životní pojištění

Pro případ pracovní neschopnosti, doby nezbytného léčení úrazu,

Více informací

Pojištění nemovitosti

Pomůže Vám v situacích, jako je požár, výbuch,

Více informací

Pojištění podnikání

Pojištění pro podnikatele - pro fyzické nebo právnické

Více informací

Záleží, jak máte uzavřenou nájemní smlouvu. Budova může být pojištěna majitelem a cena pojištění je tím pádem zahrnuta v nájemném. V tomto případě není pojištění budov určené pro Vás.

Pokud je v nájemní smlouvě ustanoveno, že si má budovu pojistit nájemce, můžete si pojištění budov sjednat.


Pokud v nájemní smlouvě není stanoveno, kdo má budovu pojistit, je nejlepší se domluvit s pronajímatelem.

Předem nelze nikdy s jistotou odhadnout, jaká událost může zcela nepředvídaně ovlivnit váš byznys. Finanční ztráty způsobené nutností nečekaně přerušit provoz dokážou srazit na kolena i dobře prosperující podnikatele. Pokud jim pak chybí prostředky potřebné na překlenutí kritického období, dochází i k takovým situacím, že jsou nuceni svou činnost ukončit.

 

Podobná událost může z mnoha různých důvodů firmy potkat v jakémkoliv období. A nemusí se jednat zrovna o globální krizi. Pojištění přerušení provozu v takovém případě kryje náklady, které vám vzniknou po dobu dočasného uzavření či omezení vašeho provozu. Můžete z něj uhradit ušlý zisk nebo ho použít na náklady spojené s obnovou vaší činnosti.

Výpočet ceny je vždy individuální, ale většinou v něm najdeme tyto základní parametry:  

 • oblast podnikání a jeho rizikovost 
 • výše příjmů podnikatele
 • pojistný limit 
 • spoluúčast 
 • rozsah pojištění
 • územní platnost pojištění – zda jen ČR nebo i EU, svět

Nejedná se o kompletní výčet položek, z nichž se cena odvíjí, nýbrž o položky, které cenu pojištění určují vždy. Díky vysoké individualizaci této služby se však v ceně pojištění zohledňuje celá řada dalších parametrů. Pojistitel vás o nich vždy musí informovat. S parametry se dá různě hýbat – s cílem vybrat optimální kombinaci pojistného krytí a nákladovosti samotné pojistky.

Druhotná platební neschopnost může podnik nebo živnostníka zcela zruinovat. Hovoříme o situaci, kdy podnikatel nemá dostatek financí proto, že odběratelé jsou ve zpoždění s platbami za faktury. Cestu ven nabízí tzv. kreditní pojištění neboli pojištění pohledávek, či pojištění faktur.

Kreditní pojištění je nabízeno v mnoha variantách. Někteří poskytovatelé se zaměřují jen na velké klienty (například s ročním obratem nad 150 milionů korun), jiní vyjdou vstříc i malým živnostníkům. Obecně čím větší podnik, tím levnější pojištění bude moci nabídnout.

Kreditní pojištění je nutné uzavřít včas, nikoliv až během splatnosti faktury, kdy se začínají objevovat zkazky o tom, že s odběratelem není vše v pořádku. Za pojištění se platí procentuální část hodnoty pojištěných faktur, přičemž je vždy nutno počítat se spoluúčastí, jinými slovy, že nikdy nedostanete sto procent dlužné částky z nezaplacené faktury, v průměru cca 80 – 85 %.

 

Potřebujete pomoc?

Jsem makléřka, která Vám připraví pojištění na míru. Na trhu s pojištěním se pohybuji již od roku 2012, proto vám nabízím své zkušenosti

Spolupracující pojištovny