Nikdo není neomylný. Podnikatelé, kteří poskytují odborné služby, mohou svou chybou způsobit velkou škodu. Mít krytí následků svého možného pochybení, je proto pro ně věc zásadního významu. Pojištění podnikatelských rizik pomůže zmírnit finanční důsledky nepředvídatelné události a hlavně jim umožní to, že se budou moci i nadále věnovat své práci.

U některých profesí je pojištění odpovědnosti dokonce povinné ze zákona – jsou to například advokáti, osoby, které provádějí nedobrovolné veřejné dražby, architekti či auditoři.

Do základní kategorie pojištění podnikatelských rizik patří:

Pojistný trh se v této “kategorii” dynamicky rozvíjí a tak neustále přibývají nové možnosti a vzniká řada nových pojistných produktů.   Vhodnou kombinací jednotlivých druhů pojištění se dá zajistit komplexní ochrana jakýchkoli podnikatelských aktivit  – od drobných živnostníků, až po velké průmyslové podniky.

Hlavní výhody spolupráce?