Pojistné události

Řešení pojistných událostí 
  • Pojistné smlouvy slouží k zajištění finanční náhrady škody (újmy)
  •  Při uplatńování nároků na pojistné plnění vše vyžaduje správný postup a  proces 
  •  Likvidace pojistné události vždy vyžaduje spolupráci všech zůčastněných osob
  • Správné doklady a nahlášení je záruka úspěchu
 
Pomoc při nárokování vůči pojišťovně je pro většinu klientů důležitá a potřebná. 
 
Můžete se na mě s důvěrou obrátit při řešení pojistné události