OBCE, MĚSTA

Zastupitelům obcí a měst pomáhám řešit pojistnou ochranu obecních a městských majetků. 

 • Vyhodnotit pojistné rozika dle konkrétních potřeb je nezbytný základ 
 • Pojištění nemovitého a  movitého majetku společně s pojištěním odpovědnosti musí být aktuálně nastaven správně 
 • Pojištění dětských hřišť, zahradních porostů, okrasných dřevin, autobusových zastávek apod.  je též nutností do pojistné ochrany
 • Ochrana zaměstnanců a práci vykonávajícími pro obecně prospěšné práce
 • Dopojištění školek a škol, městských a obecních bytů, různých provozoven nebo sociální pěče lze ujednat
 • Pojištění hřbitovů a kolumbárii
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou obci, městu, kraji
 • starostou (primátorem, hejtmanem), místostarostou, členem rady nebo zastupitelstvu

Odpovědnost  za škodu

 • vůči občanům, zaměstancům
 • věci užívané, převzaté, vnešené
 • náhrady nákladů zdravotní pojišťovnou 
 • poskytnutí dávek sociálního zabezpečení